Somfy
roger brushless
alutech garázskapu
alutech garázskapu ipari
cais kapuvasalatok

Hírlevél feliratkozás

Hírlevél feliratkozás

Garancia:

       A jótállás és a szavatosság a vevő törvényből eredő jogait nem érinti.  A nagykereskedő által forgalmazott termékekre a Polgári Törvénykönyv szavatossági, valamint a 151/2003.(IX.22.) Kormány rendelet jótállási szabályai, ezen túlmenően pedig a Nagykereskedő által vállalt jótállási idők és feltételek vonatkoznak.
 
       A megvásárolt termékekről a nagykereskedő a vevőnek külön jótállási jegyet nem állít ki, abban az esetben a jótállási jegy hiánya nem befolyásolja a termékre vonatkozó kötelező jótállási és szavatossági jogokat, amennyiben a vevő a vásárlást számlával igazolja. A termékekre a törvény által meghatározott jótállás érvényes. A hónapokban vagy években megadott jótállási határidő a termék átvételének napján kezdődik és a megadott időtartam elteltekor jár le. A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a vállalkozás vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik. Ha a fogyasztó a fogyasztási cikket az átadástól számított hat hónapon túl helyezteti üzembe, akkor a jótállási határidő kezdő időpontja a fogyasztási cikk átadásának napja.
 
      A meghibásodott terméket, a számlával és a részletes hibaleírással együtt a nagykereskedő telephelyére kell visszaszállítani, aki minden esetben fenntartja a jogot, hogy egyedi döntése szerint vagy kijavítja a terméket, eredetivel összemérhető csereterméket ad, vagy pedig visszatéríti a termék vásárláskori vételára és az aktuális értéke közül az alacsonyabb összeget. Csere esetén Nagykereskedő nem köteles a hibás terméket visszaadni.
 
      Vevő a saját fogyasztójával / vevőjével kapcsolatos kötelezettségeit saját kockázatára vállalja. Ha a termék hibás, akkor a fogyasztó (végfelhasználó) a vevőtől (viszonteladótól, vagy telepítőtől) kérhet kijavítást vagy kicserélést.
 
      Amennyiben a hiba helytelen telepítésnek, rendeltetésellenes használatnak, szakszerűtlen kezelésnek, nem jóváhagyott átalakításnak, idegen beavatkozásnak, szakszerűtlen javításnak, helytelen tárolásnak, elmaradt karbantartásnak, túlterhelésnek, elemi kárnak vagy vis majornak tulajdonítható okokból keletkezett, úgy nem érvényesíthető a szavatosság. A termék azonosítását szolgáló jelölések, sorozatszám, címkék és feliratok megrongálódása, utólagos javítása, olvashatatlansága vagy hiánya esetén nem érvényesíthető a szavatosság.
Az alkatrészek a rendes, szokásos, mindennapi használatukból eredendő természetes elhasználódás következtében történő kijavításra vagy cserére, ideértve mindazon köznapi értelemben vett hibát is, amelyek a szokásos használtság következménye nem tartozik a szavatossági kötelezettség alá.